Магистралне формуле

На основу члана 147. став 5. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 107/12), на предлог Агенције за лекове и медицинска средства Србије, Министар здравља је донео решење о допуни Магистралних формула, које је 2008. године издало Фармацеутско друштво Србије.
Решење и текст девет нових монографија којима се допуњују Магистралне формуле је објављен у делу Регулатива/Магистралне формуле