ОБАВЕШТЕЊЕ

У функционалној области Хумани лекови / Спискови хуманих лекова постављен је списак регистрованих лекова којима истиче дозвола за лек до краја 2013. године