Предлог одлуке о образовању комисије за стављање у промет ветеринарских лекова

На основу члана 9. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12) Агенција за лекове и медицинска средства Србије је дана 09.06.2014. године проследила министaрству надлежном за послове ветерине Предлог одлуке о образовању комисије за стављање у промет ветеринарских лекова, на претходну сагласност.
У вези са наведеним, обавештавамо подносиоце захтева да ће Агенција донети одлуке о поднетим и обрађеним захтевима одмах по добијању тражене сагласности од министарства и доношења Одлуке о образовању комисије за стављање у промет ветеринарских лекова.