Обавештење о могућем налажењу фалсификованог медицинског средства на тржишту

Произвођач Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C, 00969 Guaynabo, Portoriko је издао Обавештење о постојању фалсификованих медицинских средстава LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge – Клипсеви, титанијумски, на тржишту САД.
Произвођач се одлучио да о појави фалсификованог медицинског средства обавести дистрибутере и кориснике, као и потенцијалне кориснике истог. Произвођач не може гарантовати квалитет, безбедност и ефикасност фалсификованог медицинског средства. Медицинско средство неће бити повучено са тржишта у Републици Србији, нити било где у свету.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge, произвођача Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C, 00969 Guaynabo, Portoriko издала Дозволу за стављање у промет медицинског средства бр. 04-314/10 од 27.04.2010. године, са роком важења до 30.06.2014. године. Носилац дозволе за стављање у промет медицинког средства је предузеће Johnson & Johnson S.E. Inc. predstavništvo Beograd, Омладинских бригада 88б, Београд.
Писмо обавештења произвођача о постојању фалсификованог медицинског средства LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge – Клипсеви, титанијумски, као и упутство за уочавање разлика са оригиналним медицинским средством, можете прегледати.
Писмо обавештења произвођача о постојању фалсификованог медицинског средства LIGACLIP Extra Ligating Clips Cartridge – Клипсеви