Јавни конкурс за именовање директора Агенције за лекове и медицинска средства Србије

Управни одбор Агенције за лекове и медицинска средства Србије на својој 49. седници одржаној 26.9.2013. године донео је одлуку којом је покренут поступак за избор директора Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Јавни конкурс објављен је у дневном листу „Политика“ дана 30.09.2013. године и у „Сл. гласнику РС“ бр. 86/13 од 30.09.2013. године.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања конкурса у „Сл. гласнику РС“. Јавни конкурс можете преузети ОВДЕ .