Надзорна провера система управљања квалитетом и система управљања заштитом животне средине

Надзорна провера система управљања квалитетом и система управљања заштитом животне средине спроведена је у Агенцији 19. јуна 2014. године. И овом приликом је потврђено континуирано унапређење сертифкованих система управљања квалитетом (QMS) и система менаџмента заштитом животне средине (EMS), као и посвећеност руководства друштвено и еколошки одговорном пословању.