УПУТСТВО ЗА УВОЗНИКЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ УВОЗА НЕРЕГИСТРОВАНОГ ЛЕКА ИЛИ НЕРЕГИСТРОВАНОГ МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА КАО ДОНАЦИЈЕ ИЛИ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ОКОЛНОСТИМА ИЗАЗВАНИМ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА

Поводом ванредне ситуације изазване елементарним непогодама, за потенцијалне донаторе лекова и медицинских средстава је 23.05.2014. донесено упутство Министарства здравља Републике Србије .
Агенција за лекове и медицинска средства Србије поступа на основу овог упутства и прецизира следећу документацију коју Агенцији подноси увозник ради издавања одобрења за увоз нерегистрованог лека као донације или хуманитарне помоћи. Преузмите детаљно упутство ОВДЕ
Све додатне информације на ову тему се могу добити путем и-мејл адресе donacija@alims.gov.rs