Лекови под додатним праћењем

У функционалној области Фармаковигиланца објављена је Листа лекова под додатним праћењем уз одговарајућа објашњења.