Потписан уговор о пословно техничкој сарадњи АЛИМС-а и Дирекције за електронску управу

У уторак, 08. септембра, у просторијама Агенције за лекове и медицинска средства Србије је потписан Уговор о пословно техничкој сарадњи Агенције и Дирекције за електронску управу Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, а у циљу реализације пројекта електронског подношења захтева и документације клијената. Уговор је са стране Агенције, потписао директор Спец.др мед. Саша Јаћовић, а са стране Дирекције, директор Душан Стојановић.
Потписивању уговора је претходио састанак на којем су утврђени практични аспекти сарадње у облику заједничког пројекта и којем су поред директора Јаћовића и Стојановића присуствовали и чланови Пројектног тима Агенције: др сц. спец.Татјана Стојадиновић – руководилац пројекта и дипл. ецц. Љиљана Радовановић – координатор пројекта, и Вања Буквић – координатор за управљање пројектима еУправе, као и мр пх. Павле Зелић, задужен за међународну сарадњу у име Агенције.

Подношење документације у електронском облику је у оквирима Европске уније широко и већ дуже време заступљено. Реализација овог пројекта у Републици Србији утицаће на ефикасније пословање како Агенције тако и носилаца дозвола, клијената и фармацеутске индустрије те би такво унапређење свакако довело и до значајног смањења укупних трошкова у раду.
Потписан уговор детаљно описује и формализује пословно техничку сарадњу две референтне институције. Развојем електронског пословања Агенције побољшава се информисаност државних органа, здравствених радника, фармацеутске индустрије и пре свега грађана и обезбеђује се рационална и безбедна употреба лекова и медицинских средстава.

Споразум о сарадњи Дирекције за еУправу и АЛИМС-а

Споразум о сарадњи за еУправу и АЛИМС-а

Коначно, овај пројекат се надовезује и на иницијативу постављања база отворених података државних институција на Национални портал еУправа у чему је Агенција предњачила међу државним институцијама у Србији.