САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Aгенција за лекове и медицинска средства Србије и Дирекција за мере и драгоцене метале Министарства привреде су данас потписале споразум о пословној сарадњи у просторијама Агенције. Потписник споразума је у име Агенције био директор Спец. др. мед. Саша Јаћовић а у име Дирекције директор мр Вида Живковић.
Овај споразум има за циљ да формализује однос између ове две референтне институције Републике Србије на пословима од заједничког интереса у области метрологије и мерила која се користе као медицинска средства као и да постави основе будуће сарадње. У ту сврху, предвиђено је повезивања и обједињавање ресурса у областима од заједничког интереса како би се допринело квалитетнијем решавању стручних и пословно-техничких проблема, а нарочито у области примене поменутих мерила односно медицинских средстава.

Споразум о пословној сарадњи

Споразум о пословној сарадњи

Такође, овај споразум има посебан значај имајући у виду значајне обавезе Агенције и Дирекције у европским интеграцијама Републике Србије и раду на хармнонизацији са правним тековинама Европске уније у контексту преговора и приступању наше земље ЕУ. Коначно, он предвиђа сарадњу приликом обављања систематске и ванредне контроле тржишта за медицинска средства.