Повлачење производа Irbenida 150 mg 30 film tableta

Компанија Hemofarm a.d. Вршац, произвођач и носилац дозволе за лек у Републици Србији, у складу са пријавом дефекта квалитета ка Агенцији за лекове и медицинска средства (АЛИМС) вас обавештава да је издала Налог за добровољно повлачење из промета серије лека Irbenida 150 mg 30 film tableta, Б808651. Детаљније