ОБАВЕШТЕЊЕ о случајевима озбиљног инфективног ендофталмитиса

Писмо здравственим радницима о случајевима озбиљног инфективног ендофталмитиса који су довели до слепила након неодобрене употребе лека AVASTIN (бевацизумаб) путем интравитреалне ињекције и Писмо здравственим радницима о хитном превођењу пацијената на терапији леком Trixifen (тиоридазин) на нову терапију другим антипсихотиком постављена су на страни ФАРМАКОВИГИЛАНЦА / БEЗБЕДОНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.
Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима и Правилником о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“.