Обавештавамо вас да је лек Eftil® таблете са продуженим ослобађањем, изузетно само за серију DA980, увезен под називом Depakine Chrono. Лекови Eftil® и Depakine Chrono су идентични лекови регистровани у неким земљама ЕУ и Републици Србији под различитим именима, али се производе и контролишу по истом поступку. Дата серија лека је у паковању обележеном на страном језику са додатном маркицом и приложеним упутством за лек који садрже податке на српском језику.

Како би се обезбедиле потребне количине за пацијенте којима је потребна терапија овим леком, уз сагласност Министарства здравља да се овако обележен лек може наћи у промету Републике Србије, АЛИМС је за дату серију лека издао сертификат анализе којим се дозвољава промет уз Упозорење за употребу здравственим радницима и корисницима које можете прочитати ОВДЕ .