Обавештавају се носиоци дозвола за лекове да при попуњавању новог обрасца 1. за пријаву варијације, односно захтев за одобрење варијације (Службени гласник РС”, бр. 30/2012), које се тичу измена Сажетка карактеристика лека и Упутства за лек, обавезно попуне рубрике садашње стање и предлог измена, односно да унесу комплетан претходно одобрени текст и предлог новог текста на који се варијација односи.
Нови образац за пријаву варијације, односно захтев за одобрење варијације постављен је у функционалној области Регулатива/Хумани лекови/Обрасци (за хумане лекове) и у области Регулатива/Ветеринарски лекови/Обрасци (за ветеринарске лекове).
Упутство за попуњавање обрасца за пријаву варијација можете преузети ОВДЕ или на страни Регулатива/Хумани лекови или Ветеринарски лекови/Упутства