Cotellic▼ (кобиметиниб): Важна додатна упозорења у вези са појавом хеморагије и рабдомиолизе током примене лека Cotellic, укључујући и нове препоруке за прилагођавање дозе можете погледати у делу
Фармаковигиланца или у Информацијама за здравствене раднике.