Обавештавамо вас да су на државном порталу еУправе све електронске услуге везане за клиничко испитивање лека у Републици Србији укинуте због преласка на ново информатичко решење еПортал ЛЕК од 15.10.2021. године.
За нови начин пословања путем еПортал ЛЕК неопходно је да преузмете САГЛАСНОСТ за електронско пословање са Агенцијом.

Сагласност, упутства за рад и сва обавештења у вези еПортал ЛЕК налазе се на сајту АЛИМС-а, у функционалној области eUsluga i eUprava .