Носиоци дозвола за лекове са продуженим ослобађањем леупрорелина у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), упутили су писмо здрaвственим радницима о ризику настајања грешака које могу довести до изостанка ефикасности лека повезаног са применом леупрорелина.

Сажетак
• Забележене су грешке приликом руковања лековима са продуженим ослобађањем леупрорелина (депо формулације) што може довести до изостанка ефикасности лека.
• Ризик од појаве грешака приликом руковања је повећан када постоји више корака у поступку реконституције и примене лека.
• Лекове са продуженим ослобађањем леупрорелина треба да припремају, реконституишу и примењују искључиво здравствени радници који су упознати са овим поступцима.
• Важно је строго следити упутства за реконституцију и примену која се налазе у информацијама о леку.

Текст писма здравственим радницима можете погледати овде .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а.