Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број 53-2561/2020 од 16.марта 2020.године којим се различити државни органи обавезују да обуставе рад са странкама путем непосредног контакта и да наставак обављања послова обезбеде путем писане, електронске поште или телефонским путем. У складу са наведеним Закључком, Агенција је за одређене услуге омогућила достављање поднесака електронским путем.
У функционалној области COVID-19 постављено је Важно обавештење клијентима Агенције за лекове и медицинска средства Србије у вези са пријемом захтева из надлежности рада Агенције за време трајања ванредног стања као и Упутства за рад током трајања ванредног стања у РС.
ЛИНК КА СТРАНИЦИ