Поштовани,
Још увек је у току прикупљање података о промету медицинских средстава (у даљем тексту: МС) у Републици Србији за 2018. годину па вас молимо да доставите податке за МС за која сте носилац уписа у Регистар МС.
Прикупљање промета медицинских средстава се обавља у онлајн апликацији за МС која се налази на адреси: https://ms.alims.gov.rs
Уколико већ нисте, молимо да преузмете своје шифре у просторијама АЛИМС-а сваког радног дана у периоду 09-11х. Више детаља можете наћи на сајту АЛИМС-а, линк https://www.alims.gov.rs/latin/eusluge-i-euprava/
Приликом уноса података о промету МС потребно је пратити следеће кораке:
– унети приступне шифре за логовање;
– на менију пратити пут: Захтеви – ПРОМЕТ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА (појављује се листа МС);
– изабрати – селектовати свако понаособ МС преко опције […].
Отвара се детаљнији преглед селектованог МС и појављује се опција „+ УНОС ПРОМЕТА МС”;
– унети количину – број паковања односно комада продатог медицинског средства у 2018. год. (потребно је уносити целе бројеве, без употребе тачке или зареза);
– унети цену у динарима по јединици мере – просечна великопродајна цена за 2018. годину без ПДВ-а;
– Потврдити СТАТУС да су промет и цена за 2018. годину за то МС поднети;
– Уколико за МС није било промета у претходној години, у поља уписати нулу (0) и потврдити да су промет и цена за 2018. годину за то МС унети;
– У поље Напомена унети евентуалну напомену;
– Сачувати унос, а затим ЗАТВОРИТИ преглед.
Молимо да приступне сифре преузмете сто је могуце пре и унесете вас промет МС за 2018. годину најкасније до 15.06.2019. године, након цега це апликација бити затворена за унос.
Захваљујемо на сарадњи.