Компанијe Bayer d.o.o, Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o Beograd i Pfizer SRB d.o.o. Beograd, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), желе да вас обавесте о следећем:

    Сажетак

• Код пацијената са дијагностикованим антифосфолипидним синдромом који имају тромбозу у анамнези, примена ривароксабана је повезана са повећаним ризиком од рекурентних тромботичких догађаја, у поређењу са варфарином. Други директни орални антикоагуланси (апиксабан, едоксабан и дабигатранетексилат) могу бити повезани са слично повећаним ризиком од рекурентних тромботичких догађаја, у поређењу са антагонистима витамина К, као што је варфарин.
• Не препоручује се примена директних оралних антикоагуланаса код пацијената са антифосфолипидним синдромом, посебно код високоризичних пацијената (пацијенти код којих су позитивна сва три антифосфолипидна теста – лупус антикоагуланс, антикардиолипинска антитела и анти-бета 2 гликопротеин I антитела).
• Размотрите да ли је наставак терапије директним оралним антикоагулансима за превенцију тромбоемболијских догађаја одговарајући за пацијенте са антифосфолипидним синдромом, посебно оне високоризичне, и размотрите прелазак на терапију антагонистима витамина К.

Текст писма здравственим радницима можете погледати овде .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“ .