У сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), носиоци дозвола за силденафил у Р. Србији: Actavis d.o.o. Beograd, Hemofarm A.D. Vršac, Pfizer SRB d.o.o. Beograd i Sandoz Pharmaceuticals d.d. Predstavništvo Beograd желе да вас обавесте о следећем:
Сажетак
• Клиничко испитивање STRIDER, у којем је испитивана примена силденафила за лечење застоја у интраутерином расту (engl. Intrauterine Growth Restriction, IUGR), прекинуто је пре времена због веће инциденције перзистентне плућне хипертензије код новорођенчади (engl. Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn, PPHN) и укупне смртности новорођенчади у групи која је током студије примала силденафил.
• Силденафил није одобрен за лечење застоја у интраутерином расту.
• Силденафил се не сме примењивати за лечење застоја у интраутерином расту.
• Силденафил се сме примењивати само у складу са важећим информацијама о леку.
Текст писма здравственим радницима можете погледати овде .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“ .