У области Регулатива/Хумани лекови/Упутства у делу Садржај докуменатције за добијање дозволе за спровођење клиничког испитивања објављена су следећа упутства:
1. Документација за измену и допуну клиничког испитивања
2. Упутство за попуњавање кварталног извештаја о току спровођења клиничког испитивања