Обавештавају се носиоци дозволе за лек да је у функционалној области Pегулатива/Хумани лекови постављен ажуриран Образац за промотивни материјал за лек, у складу са одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), као и у складу са решењем којим се издаје дозвола за лек за сваки фармацеутски облик.