Tarceva® (erlotinib): Примена у терапији одржавања код пацијената са локално узнапредовалим или метастатским NSCLC након прве линије хемиотерапије, ограничена је само на пацијенте са туморима који имају EGFR активирајуће мутације

Компанија Roche d.o.o. носилац дозволе за лек Tarceva, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), обавештава здравствене раднике о важној измени индикације за примену лека Tarceva:
На основу резултата добијених у IUNO студији, лек Tarceva није више индикован за терапију одржавања након прве линије хемиотерапије код пацијената без активирајућих мутација рецептора епидермалног фактора раста (енгл. епидермал гроwтх фацтор рецептор, EGFR). Студија је показала да однос користи и ризика примене лека Тарцева у терапији одржавања након 4 циклуса прве линије стандардне хемиотерапије на бази платине код пацијената са локално узнапредовалим или метастатским немикроћелијским карциномом плућа (eng. Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) чији тумори немају EGFR активирајуће мутације, није повољан.

Сужена индикација сада гласи: ” Tarceva је такође индикована за терапију одржавања код пацијената са локално узнапредовалим или метастатским NSCLC са EGFR активирајућим мутацијама и стабилном болешћу након прве линије хемиотерапије (eng. switch maintenance)”.

Текст писма здравственим радницима можете погледати овде .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца – Пријављивање нежељених реакција на лек“ .