Обавештења о мери повлачења са тржишта медицинских средстава 1. AV sistem F 204 B AV – Krvne linije za hemodijalizu, каталошки број: SR5000561, лот број: W3YK092 и 2. ACIST BT2000 Automated Manifold Kit – Set za pumpu za automatsko ubrizgavanje kontrasta можете погледати у делу ИНФОРМАЦИЈЕ.