Објављено је писмо здравственим радницима о новим важним информацијама које се односе на безбедност примене лека Erbitux® (цетуксимаб).