У делу Регулатива/Фармакопеја додата је нова рубрика Новости из Европске фармакопеје у којој ће се убудуће постављати новости везане за рад Комисије Европске фармакопеје, као и информације о новим и ревидираним монографијама Европске фармакопеје.
У оквиру рубрике постављени су извештаји о најновијим активностима спроведеним на 151. и 152. састанку Комисије, као и списак монографија и општих поглавља усвојених на 151. састанку.