Објављено је писмо здравственим радницима о безбедној примени лека Peyona® (кофеин-цитрат) 20 mg/mL, раствор за инфузију и орални раствор.