Објављено је писмо здравственим радницима о новим важним информацијама које се односе на безбедност примене лекова који садрже микофенолат мофетил/микофенолну киселину.