Извршена је ревизија формулара Сажетак карактеристика лека и Упутство за лек (за хумане лекове). Нове верзије су поставњене у делу Регулатива/Хумани лекови/Обрасци