Компанија GlaxoSmithKline Export Ltd. у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) упутила је писмо здравственим радницима о новим важним препорукама за смањење ризика од остеонекрозе вилице (ОНВ) и хипокалцемије током примене лека Prolia®:

 • Пре почетка примене лека Prolia®, лекари треба да процене факторе ризика за настанак ОНВ код свих пацијената.
 • Код пацијената са утврђеним факторима ризика препоручује се преглед стоматолога и спровођење потребних превентивних стоматолошких захвата.
 • За време терапије леком Prolia® пацијенте треба саветовати да одржавају добру хигијену усне дупље, одлазе на редовне стоматолошке прегледе и одмах пријаве било какве симптоме везане за усну дупљу попут климања зуба, болова или отицања.
 • Пре започињања терапије леком Prolia®, неопходно је кориговати постојећу хипокалцемију. Хипокалцемија је идентификовани ризик код пацијената на терапији леком Prolia®, који се повећава са инсуфицијенцијом бубрега.
 • Одговарајући унос калцијума и витамина Д је важан код свих пацијената, а посебно код пацијената са тешким поремећајем бубрежне функције.
 • Препоручује се клиничко праћење нивоа калцијума:
  -пре сваке дозе лека Prolia®
  -две недеље након почетне дозе код пацијената са предиспозицијом за хипокалцемију (нпр. пацијената са тешким оштећењем бубрега, клиренсом креатинина <30 ml/min) -уколико се појаве симптоми који указују на хипокалцемију или ако је то индиковано клиничким стањем пацијента.
 • Пацијентима треба рећи да пријаве симптоме хипокалцемије.

Текст писма здравственим радницима можете погледати овде .
Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове.