Преглед Националног регистра лекова – НРЛ 2014 у електронској форми постављен је у функционалној области О Агенцији/Публикације/Национални регистар лекова