У делу Фармаковигиланца / безбедносне информације објављено је Писмо здравственим радницима о трансдермалним фластерима фентанила.