Компаније Merck Sharp & Dohme d.o.o. и Hemofarm A.D. у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), проследиле су писмо здравственим радницима којим их обавештавају о следећем:
Сажетак:

  • Случајеви оштећења јетре, укључујући инсуфицијенцију јетре са смртним исходом, забележени су код пацијената који су примали темозоломид.
  • Хепатотоксичност може да се појави након неколико или више недеља од започињања терапије темозоломидом, или после престанка узимања темозоломида.
  • Потребно је да се ураде тестови функције јетре:
    -Пре започињања лечења. Ако су резултати изван граница референтних вредности, приликом доношења одлуке о започињању терапије темозоломидом, потребно је пажљиво размотрити однос користи и ризика за сваког пацијента појединачно.
    -Након сваког циклуса лечења.
  • Код пацијената који су на програму лечења од 42 дана, тестови функције јетре треба да се понове на половини циклуса.
  • Код пацијената са значајним поремећајем функције јетре потребно је пажљиво размотрити однос користи и ризика за наставак лечења.

Писмо здравственим радницима можете погледати овде .
Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима и Правилником о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове