На страни Регулатива објављен је Правилник о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава (“Службени гласник РС”, бр. 2/2014) са исправкама које су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр.
14/2014 од 7.2.2014. године.