У функционалној целини Информације – Здравствени радници објављено је Писмо здравственим радницима о пријављеним случајевима некротизирајућег фасцитиса при примени лека Avastin® (bevacizumab)