Нови образац за категоризацију медицинских средстава постављен је у функционалној области Регулатива/Медицинска средства /Обрасци .