У функционалној области О Агенцији / Презентације постављене су презентације из области животне средине.