Компанија Roche d.o.o. у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) упутила је писмо здравственим радницима о новим безбедносним информацијама од значаја за терапијску примену лека MabThera (ритуксимаб).

Сажетак:
Код пацијената са аутоимуним болестима, веома ретко су пријављени случајеви тешких кожних реакција као што су токсична епидермална некролиза и Стивенс-Џонсонов синдром (Stevens-Johnson Syndrome). Они укључују и један случај токсичне епидермалне некролизе са смртним исходом. Код пацијената са хематолошким малигнитетима, веома ретко су пријављене тешке булозне кожне реакције токсичне епидермалне некролизе, укључујући и смртне случајеве. У случају појаве тешких кожних реакција, терапију леком MabThera треба трајно обуставити.

Писмо здравственим радницима можете погледати овде .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима и Правилником о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у делу ЖЕЛИМ ДА пријавим нежељену реакцију …