У функционалној области Регулатива у делу Медицинска средства / Обрасци постављени су обрасци за одобрење/пријаву клиничког испитивања медицинског средства