"ePredmet" / Status podnetog zahteva

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je omogućila proveru statusa podnetih zahteva, odnosno uvid u status predmeta preko aplikacije "ePredmet".

Molimo vas da u nastavku polja upišete broj zahteva i vaš PIB kako biste videli status Vašeg zahteva.

PIB:
Broj zahteva:

Unesite podatke: PIB i broj predmeta.

U postupku sprovođenja poverenih poslova, a u cilju povećanja transparentnosti u radu, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije uvodi novi način komunikacije sa nosiocima dozvola za stavljanje leka odnosno medicinskog sredstva u promet, u delu koji se odnosi na statuse već podnetih zahteva.

Kada je predmet u statusu ZAVRŠENO, tada se ne vidi na pretrazi jer predmet tada nije više u radu. Sve dok možete videti status Vašeg zahteva, REŠENJE nije spremno za uručenje.

Na ovaj način pravna lica brzo i jednostavno stiču uvid u datum podnošenja zahteva i status svog predmeta u svakom trenutku.

Legenda

Statusi predmeta imaju oznake:

01 - Prijem, priprema
02 - Formalna procena
03 - Suštinska procena
03 - Unos sertifikata analize
06 - Izdavanje rešenja