Pismo zdravstvenim radnicima koje sadrži informacije o postojanju rizika od miokarditisa i perikarditisa nakon primene vakcine Comirnaty (mRNA vakcine protiv COVID-19), kompanije Pfizer SRB d.o.o.

Nosilac dozvole za vakcinu Comirnaty, kompanija Pfizer SRB d.o.o, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledio je pismo zdravstvenim radnicima koje sadrži informacije o postojanju rizika od miokarditisa i perikarditisa nakon primene mRNA vakcine protiv COVID-19.

Sažetak
• Slučajevi miokarditisa i perikarditisa zabeleženi su veoma retko nakon primene mRNA vakcine protiv COVID-19, Comirnaty.
• Ovi slučajevi su se primerno javljali tokom prvih 14 dana nakon vakcinacije, češće nakon primene druge doze i kod mlađih muškaraca.
• Dostupni podaci ukazuju na to da se tok miokarditisa i perikarditisa nakon vakcinacije ne razlikuje bitno od uobičajenog toka miokarditisa i perikarditisa.
• Potrebno je da zdravstveni radnici obrate pažnju na pojavu znakova i simptoma miokarditisa i perikarditisa.
• Potrebno je da zdravstveni radnici savetuju vakcinisane da potraže hitnu medicinsku pomoć ukoliko se kod njih jave bol u grudima, nedostatak daha ili palpitacije.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE.

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .