Pismo zdravstvenim radnicima koje sadrži informacije o kontraindikovanoj primeni vakcine COVID 19 Vaccine AstraZeneca kod osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja

Nosilac dozvole za vakcinu COVID-19 Vaccine AstraZeneca (vakcina protiv COVID 19 (rekombinatni ChAdOx1 –S adenovirusni vektor)), Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledio je pismo zdravstvenim radnicima koje sadrži informacije o kontraindikovanoj primeni vakcine COVID 19 Vaccine AstraZeneca kod osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja.

Sažetak
• Veoma mali broj slučajeva sindroma kapilarnog curenja (engl. Capillary Leak Syndrome, CLS) bio je prijavljen u prvih nekoliko dana nakon primene vakcine COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Kod nekih od tih slučajeva, sindrom kapilarnog curenja je i ranije bio zabeležen u istoriji bolesti. Jedan slučaj je imao smrtni ishod.
• Vakcina COVID-19 Vaccine AstraZeneca je sada kontraindikovana kod osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja.
• Sindrom kapilarnog curenja se karakteriše akutnim epizodama edema koji se uglavnom javlja na ekstremitetima, hipotenzijom, hemokoncentracijom i hipoalbuminemijom. Pacijenti sa akutnom epizodom sindroma kapilarnog curenja nakon primene vakcine zahtevaju hitno prepoznavanje i lečenje. Obično je potrebna intenzivna suportivna terapija.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .