Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu cobas 8000 c 502 Module – Analizator, biohemijski

Proizvođač Hitachi High-Technologies Corporation, 1-24-14, Nishi-Chimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8717, Japan, izdao Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu cobas 8000 c 502 Module – Analizator, biohemijski.

Proizvođač medicinskog sredstva se odlučio da izda Važno obaveštenje o bezbednosti na terenu koje sadrži posebno uputstvo u vezi sa njegovim održavanjem. Naime, u okviru obaveznog održavanja aparata, korisnik je povređen, kada je, prilikom uklanjanja poklopca za ultrazvučnu mešalicu, pokušavajući da olabavi šraf, povredio palac na oštroj ivici poklopca za ultrazvučnu mešalicu. Od plasiranja proizvoda na tržište, odnosno od 2006. godine, ovo je jedini prijavljeni slučaj povređivanja korisnika.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod cobas 8000 c 502 Module, proizvođača Hitachi High-Technologies Corporation, 1-24-14, Nishi-Chimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8717, Japan, izdala Rešenje o upisu medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava br. 515-02-03805-15-001, od 25.04.2016. godine, sa rokom važenja do 25.04.2021. godine. Nosilac upisa navedenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava je preduzeće ROCHE D.O.O. BEOGRAD, Milutina Milankovića 11a.

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu cobas 8000 c 502 Module – Analizator, biohemijski, možete pregledati ovde.