Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva AC-F Model: 219/4 – Koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli, BROJ ŠARŽE: BFB12200.