Važno obaveštenje o potencijalnoj nepravilnoj instalaciji „Kenex“ visećeg nosača

Proizvođač GE Healthcare, Healthcare Systems, 9900 Innovation Drive, Wauwatosa, WI 53226, SAD je izdao Važno obaveštenje o potencijalnoj nepravilnoj instalaciji „Kenex“ visećeg nosača na kome se nalaze štitnik od zračenja i hirurška lampa.

Kompanija „GE Healthcare“ je nedavno uvidela problem nepravilne instalacije „Kenex“ visećeg nosača na kome se nalaze štitnik od zračenja i hirurška lampa. Naime, problem nije u dizajnu „Kenex“ nosača, već je problem u u tome što ovaj sistem nosača nije instaliran u skladu sa navedenim zahtevima za instalaciju, tako da su proizvodi zahvaćeni ovim problemom, ograničeni na instalacije koje je izvršila ili ugovorila kompanija „GE Healthcare“.
U proteklom periodu, proizvođaču je prijavljen slučaj pada zaštite od zračenja sa tavanice, koji je izazvao manju povredu. Zbog navedenog, proizvođač se odlučio na bezbednosno korektivnu meru izdavanja Važnog obaveštenja, kojim će opisati navedeni problem, odnosno, kojim će upozoriti zdravstvene radnike na mogućnost pada instalacije koja služi za zaštitu od zračenja, i dati savete koji će obuhvatati mere predostrožnosti, kao i obaveštenje o dolasku predstavnika proizvođača koji će ispitati i potvrditi da li su svi sistemi obuhvaćeni problemom pravilno instalirani. Ukoliko se utvrdi da je sistem nepravilno instaliran, uslediće korekcija.

Pismo važnog obaveštenja proizvođača, možete pregledati ovde .