Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu HeartMate II Left Ventricular Assist System (LVAS)

Proizvođač Thoratec Corporation, 6035 Stoneridge Drive, Pleasanton, California 94588, SAD, izdao Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu HeartMate II Left Ventricular Assist System (LVAS) – Sistem mehaničke stimulacije rada leve komore.

HeartMate II Left Ventricular Assist System (HM II LVAS) se sastoji od implantabilne pumpe za krv, koja je povezana za spoljašnji Kontrolor Sistema perkutanom vezom. Proizvođač, Thoratec, je uveo novi model Kontrolora Sistema, takozvani „Džepni“ Kontrolor, koji omogućava značajne pogodnosti za pacijenta, s obzirom na to da je manji, lakši, i ima interfejs za korisnika koji sadrži više informacija. Takođe, ovaj kontrolor sadrži značajnu bezbednosnu karakteristiku, odnosno, internu podršku u vidu rezervne baterije koja omogućava rad od najmanje 15 minuta, u slučajevima kada se izgubi kontakt ili sa primarnom baterijom, ili sa „AC“ napajanjem strujom. Zbog navedenih prednosti, mnogi pacijenti koji su koristili prethodni model Kontrolora Sistema – „The EPC Controller“, su prešli na „Džepni“ Kontrolor. Detaljnije

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu HeartMate II Left Ventricular Assist System (LVAS) – Sistem mehaničke stimulacije rada leve komore, možete pregledati ovde.