Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Sterrad 100NX Sterilizer – Plazma sterilizator

Proizvođač ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, A JOHNSON & JOHNSON COMPANY, Division of Ethicon, Inc. 33, Technology Drive, Irvine, USA, izdao Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu Sterrad 100NX Sterilizer – Plazma sterilizator, kataloški broj: 10050; 10101; 10033.

Kompanija Advanced Sterilization Products (ASP) je utvrdila da STERRAD® 50, STERRAD® 100S i STERRAD® NX® Sistemi za sterilizaciju mogu emitovati neprijatan miris u okruženje, koji možda nije tipičan za normalne uslove rada.
Prozvođač je dobio nekoliko pritužbi klijenata. Naime, zdravstveni radnici su prijavili neprijatne mirise za koje postoji mogućnost da potiču iz STERRAD® Sistema. Proizvođač istražuje ovo pitanje da bi odredio izvor neprijatnog mirisa i preporučuje da se preduzmu sledeći koraci:
– ukoliko zdravstveni radnik primeti neprijatne mirise, osoblje treba da napusti salu, što je mera predostrožnosti, i treba da prestane sa upotrebom STERRAD® Sistema na način kako je to opisano u Uputstvima za upotrebu, sve dok Sistem ne bude servisiran. Osoblje treba da izbegava da radi u toj prostoriji sve dok smrad/neprijatan miris ne nestane.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Sterrad 100NX Sterilizer, proizvođača ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, A JOHNSON & JOHNSON COMPANY, Division of Ethicon, Inc. 33, Technology Drive, Irvine, USA, izdala Rešenje o upisu medicinskih sredstava u registar medicinskih sredstava br. 04-556/10, od 28.06.2010. godine, sa rokom važenja do 27.01.2015. godine. Nosilac upisa navedenog medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava je preduzeće JOHNSON & JOHNSON S.E. INC.- PREDSTAVNIŠTVO, Omladinskih brigada 88 b, Beograd – Novi Beograd, Srbija.

Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu Sterrad 100NX Sterilizer – Plazma sterilizator, možete pregledati ovde .