Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu

Proizvođač Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.m 511 Benedict Avenue, Tarrytown, 10591, USA, je izdao Važno obaveštenje o medicinskim sredstvima:

1) Rapidpoint System Model: 400; 405, – Aparat za određivanje gasova u krvi
2) Rapidlab 1200 System Model: 1240; 1245; 1260; 1265, – Aparat za određivanje gasova u krvi
3) RAPIDPOINT 500 System – Analizator, biohemijski

Healthcare
Važno obaveštenje