VAŽNO OBAVEŠTENJE O MEDICINSKOM SREDSTVU

Proizvođač ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, Division of Ethicon, Inc. a Johnson & Johnson Company, 33 Technology Drive, Irvine, CA 92618-9824, SAD, je izdao Važno obaveštenje o medicinskim sredstvima:
1) STERRAD Adaptor Tip: I; II; III – Adapter za instrumente sa lumenom, za plazma sterilizaciju (kataloški brojevi: 15401, 15402 i 15403)
2) STERRAD Booster – Dodatak za plazma sterilizaciju instrumenata sa lumenom, sa hidrogen peroksidom (kataloški broj: 15400-020)

Važno obaveštenje o medicinskim sredstvima
OBAVEŠTENJE O BEZBEDNOSTI NA TERENU